دفتر قباله سری ترین مدرک کودک 7 ساله بلژیک

تنها منبع مجاز دولتی برای گواهی ازدواج انتاریو. ایمن تر، ارزان تر و سریع تر است.

دفتر قباله ازدواج سندی است که حاوی جزئیات ازدواج انجام شده در انتاریو است.

اگر ازدواج در انتاریو ثبت شده باشد، می توانید یک نسخه یا چند نسخه را به صورت آنلاین سفارش دهید.

می توانید از این گواهی برای تغییر نام، رسیدگی به طلاق یا به عنوان سابقه سابقه خانوادگی استفاده کنید.

ازدواج کردن؟ درباره فرم هایی که ممکن است نیاز داشته باشید و نحوه دریافت جواز ازدواج بیشتر بیاموزید.

دفتر قباله سند ازدواج است. تاریخ و مکان ازدواج و اسامی افرادی که ازدواج کرده اند را ذکر می کند.

سابقه صیغه ازدواج با سند ازدواج یکی نیست.

قبل از اینکه بتوانید دفتر قباله بگیرید، ازدواج شما باید ثبت شود.

دفتر

مأموری که ازدواج را انجام داده است مجوز ازدواج تکمیل شده و امضا شده شما را به ServiceOntario ارسال می کند تا ازدواج ثبت شود. حدود 6 تا 8 هفته پس از این اتفاق می توانید سند ازدواج سفارش دهید.

اگر مطمئن نیستید که آیا به گواهی ازدواج یا کپی تایید شده ثبت ازدواج نیاز دارید، لطفاً قبل از سفارش با وزارت، سازمان دولتی یا شخصی که سند را درخواست می کند، بررسی کنید.

چه کسی می تواند دفتر قباله سفارش دهد.

زوجین، فرزندان زوجین، والدین طرفین ازدواج یا نماینده تام الاختیار از طرف هر فرد ذی‌صلاح می‌توانند برای گواهی ازدواج اقدام کنند.

فقط زن و شوهر می توانند برای یک کپی تایید شده از ثبت ازدواج درخواست دهند، مگر اینکه حکم دادگاه به شخص دیگری اجازه درخواست دهد.

در صورتی که یکی از طرفین ازدواج فوت کرده باشد، بازماندگان، خویشاوندان نزدیکتر از جمله والدین هر یک از طرفین، فرزندان زوجین و خواهر و برادر هر یک از طرفین یا نماینده مجاز از طرف هر فرد ذی‌صلاح می‌توانند درخواست دهند.

دفتر قباله ازدواج یا کپی مصدق ثبت ازدواج. اگر همه اقوام بعدی فوت کرده باشند، ممکن است از بستگان بعدی درخواست شود.

نمایندگان مجاز قانونی که به نمایندگی از این افراد اقدام می کنند، حق درخواست دارند. نمایندگان مجاز ملزم به ارائه مدرکی مبنی بر مجوز خواهند بود.