کیف مدرسه متناسب با وزن و جثه دانش آموزان

هر فرد و هر کودکی متفاوت است. این زمانی آشکار می شود که به انواع مختلف بدن آنها نگاه کنید. چه بزرگ و لاغر، چه کوچک و قوی و چه ترکیبی از خصوصیات فردی، قد و قامت انسان را نمی توان به سادگی در یک «الگوی» از پیش ساخته قرار داد.
به همین دلیل است که قبل از هر چیز موارد زیر صدق می کند: کیف مدرسه باید به اندازه کافی با شرایط خاص کودک سازگار شود و نه برعکس. این جنبه ای است که اهمیت ویژه ای دارد زیرا این مرحله از کیف دست دوز زندگی با جهش های رشد منظم مشخص می شود.

بنابراین، برای در نظر گرفتن رشد فیزیکی کودکان کوچک، کیف مدرسه باید بتواند با آنها “رشد” کند. فرصت تنظیم سگک ها و تسمه ها به گونه ای که کیف دقیقاً متناسب با کودک باشد به این امر کمک می کند – حداقل اگر تنظیمات تا حد امکان ساده باشد، یعنی خود توضیحی باشد.

به محض اینکه کودکان و والدینشان مجبور می شوند بیش از حد در اطراف کمانچه بچرخند یا حتی به دلیل تکنولوژی کیف را تنظیم نکنند، در دراز مدت علاقه خود را از دست می دهند.

نتیجه این است که کیف مدرسه “رشد” را متوقف می کند و دیگر نمی تواند با رشد کیف چرم زنانه گرد سریع دانش آموزان هماهنگ شود.

به هر حال، دفترچه راهنمای کیف مدرسه باید واضح و قابل درک باشد. به این ترتیب، کیف دستی زنانه چرم به جایی می رسد که به آن تعلق دارد – روی پشت کودک.

بسیار مهم است که وزن کیسه به طور مساوی توزیع شود. این هدفی است که با یک سیستم خاص از تسمه های حمل مختلف – ترکیبی از کمربند سینه و لگن – به خوبی به دست می آید. این ترکیب کیف چرم اصل زنانه به ویژه در هنگام حمل کتاب، دفتر تمرین، قلمدان و غیره موثر است.

 • منابع:
  1. Heavy school bags: Stronger focus on ergonomics
 • تبلیغات: 
  1. مردی که آلزایمر داشت با خوردن خیار شور خوب شد!
  2. ثروت خود را در مدت زمان کوتاهی 5 برابر کنید
  3. آیا می دانستید روغن موتور برای رشد گیاهان مفید است؟
  4. گربه ای که با پارچه ژرسه به فروش بالایی رسید!